Thông báo mới

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Phòng chống Covid - 19

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HOÁ
THÔNG BÁO NGÀY 07/5/2021


Tăng cường công tác phòng,chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác phòng,chống dịch Covid-19.


Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT; phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4,01/5 và nghỉ hè năm học 2020-202

Số: / SGDĐT- CTTT
V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục
ATGT; phòng, chống tai nạn đuối nước,
nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4,01/5 và
nghỉ hè năm học 2020-202


Thực hiện Tổ chức, xếp loại các hoạt động GDTH trong Cụm năm học 2020 - 2021.

thực hiện Tổ chức, xếp loại các hoạt động GDTH trong Cụm năm học 2020 - 2021.
Công văn đến

V/v báo cáo thực trạng điều kiện thực hiện Chưong trình GDPT 2018 đối với môn Tin học và Ngoại ngữ


Công văn đến

V/v đăng kí nhu cầu tham gia bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT và bồi dưỡng cán bộ QLGD năm 2021


Công văn đến

triển khai chương trình giáo dục
“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”
năm học 2020 - 2021


Trang 1 của 1Đầu   Trước   Tiếp tục   Cuối   

Thư viện ảnh